Карбидын профиль хусах ирмэгийн зүсэгч оруулах хутга