Үйлчилгээний давуу тал

Анхааралтай үйлчилнэ

Technical Services (2)

Техникийн үйлчилгээ

Хэрэглэгчийн хэрэгцээнд нийцүүлэн бүтээгдэхүүний загварыг өөрчлөх

Quality Guarantee

Чанарын баталгаа

24 цагийн тасралтгүй ганцаарчилсан чанарын хяналтын үйлчилгээ, хэрэглэгчийн асуудлыг 48 цагийн дотор шийдвэрлэх

Logistics Service

Логистикийн үйлчилгээ

Дотооддоо 8 цаг, зүүн өмнөд Ази 48 цаг, Европ, Америк 72 цаг ирнэ

Company vision

Компанийн алсын хараа

Карбидын технологи, үйлчлүүлэгчдийн шаардлагад анхаарлаа хандуулж, багийн мэргэн ухааныг цуглуулж, нийгмийн хэрэгцээг хангах.

Company mission

Компанийн эрхэм зорилго

Бидний зорилго бол цементжүүлсэн карбид бүтээгдэхүүн, зүсэгч багажны үйлдвэрлэлээр дэлхийд тэргүүлэгч болох явдал юм.Дэлхийн хэрэглэгчдэд үйлчлэх

Management idea

Удирдлагын санаа

Уран бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлж, шилдэг чанарыг эрэлхийл.

Company value

Компанийн үнэ цэнэ

Бодит бөгөөд шинэлэг, технологид итгэх итгэлийг бий болгох, чин сэтгэлээсээ хамтран ажиллах.